PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1069
91 51 3 150 135-4    PL-PKPC

201Eh-1069 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R316.08.2001ZNLE Gliwice
R428.02.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R522.07.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz