PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1068
91 51 3 150 136-2    PL-PKPC

201Eh-1068 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R305.12.2001ZNTK Poznań
R421.10.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R514.09.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.