PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1067
91 51 3 150 137-0    PL-PKPC

201Eh-1067 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R419.07.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R511.09.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz