PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1066
91 51 3 150 138-8    PL-PKPC

201Eh-1066 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R327.10.2000ZNLE Gliwice
R429.03.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R507.07.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz