PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1065
91 51 3 150 139-6    PL-PKPC

201Eh-1065 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R209.02.1999ZNLE Gliwice
R311.09.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R417.06.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz