PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1064
91 51 3 150 140-4    PL-PKPC

201Eh-1064 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R114.07.1991ZNLE Gliwice
R230.06.1998ZNTK Lubań
R322.04.2004ZNTK Poznań
P4/1 R423.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R530.05.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz