PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1063
91 51 3 150 141-2    PL-PKPC

201Eh-1063 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R318.10.2000ZNLE Gliwice
R413.02.2006ZNLE Gliwice
P4/1 R518.01.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.