PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1062
91 51 3 150 142-0    PL-PKPC

201Eh-1062 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R426.03.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R528.02.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R615.02.2019CT Zachodni / CTU Szczecin