PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1061
91 51 3 150 143-8    PL-PKPC

201Eh-1061 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R320.07.1999ZNLE Gliwice
R424.01.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R513.06.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R629.09.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.