PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1060
91 51 3 150 144-6    PL-PKPC

201Eh-1060 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R307.12.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R410.06.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz