PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1059
91 51 3 150 145-3    PL-PKPC

201Eh-1059 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R327.07.1999ZNLE Gliwice
R416.02.2005ZNLE Gliwice
R503.09.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.