PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1058
91 51 3 150 146-1    PL-PKPC

201Eh-1058 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.11.2000ZNLE Gliwice
R427.08.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R522.06.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz