PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1056
91 51 3 150 148-7    PL-PKPC

201Eh-1056 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R409.08.2000ZNLE Gliwice
R515.12.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.01.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz