PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1055
91 51 3 150 149-5    PL-PKPC

201Eh-1055 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R327.03.2002ZNTK Oleśnica
R415.06.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R526.03.2015CT Zachodni / CTU Szczecin