PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1054
91 51 3 150 150-3    PL-PKPC

201Eh-1054 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R320.02.2003ZNTK Oleśnica
R430.06.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R530.05.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.