PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1053
91 51 3 150 151-1    PL-PKPC

201Eh-1053 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R116.10.1991ZNLE Gliwice
R230.11.1995ZNTK Mińsk Maz.
R330.06.2000ZNTK Oleśnica
R430.06.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R514.07.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz