PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1052
91 51 3 150 152-9    PL-PKPC

201Eh-1052 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R426.09.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R530.07.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz