PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1051
91 51 3 150 153-7    PL-PKPC

201Eh-1051 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.05.1990ZNLE Gliwice
R215.06.1994ZNLE Gliwice
R316.03.1998ZNTK Oleśnica
R423.09.2003ZNTK Poznań
P4/1 R530.09.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R610.01.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz