PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1050
91 51 3 150 154-5    PL-PKPC

201Eh-1050 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R312.12.2000ZNLE Gliwice
R418.11.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R531.07.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R631.01.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.