PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1049
91 51 3 150 155-2    PL-PKPC

201Eh-1049 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R201.02.2002ZNLE Gliwice
R310.05.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R420.09.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.