PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1048
91 51 3 150 156-0    PL-PKPC

201Eh-1048 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R104.07.1994ZNLE Gliwice
R228.09.1998ZNTK Oleśnica
R322.09.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R423.08.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R527.09.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.