PKP Cargo Service

ET22-1047
91 51 3 150 157-8

201Eh-1047 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.05.1990ZNLE Gliwice
R213.02.1995ZNLE Gliwice
R330.09.1999ZNLE Gliwice
R415.02.2005ZNLE Gliwice
R515.02.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R631.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.