PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1045
91 51 3 150 159-4    PL-PKPC

201Eh-1045 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R224.06.2002ZNLE Gliwice
P4/1 R325.03.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R424.07.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz