PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1044
91 51 3 150 160-2    PL-PKPC

201Eh-1044 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R201.12.2001ZNLE Gliwice
R319.03.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R419.07.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz