PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1042
91 51 3 150 162-8    PL-PKPC

201Eh-1042 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R110.04.1991ZNLE Gliwice
R228.02.1997ZNTK Mińsk Maz.
R313.11.2003ZNTK Poznań
P4/2 R418.07.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz