PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1041
91 51 3 150 163-6    PL-PKPC

201Eh-1041 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.11.2001ZNTK Poznań
R414.07.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R508.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice