PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1040
91 51 3 150 164-4    PL-PKPC

201Eh-1040 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.11.1990ZNLE Gliwice
R224.07.1995ZNTK Oleśnica
R321.10.2000ZNTK Oleśnica
R429.11.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R518.05.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz