PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1038
91 51 3 150 166-9    PL-PKPC

201Eh-1038 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.12.1990ZNLE Gliwice
R219.01.1995ZNLE Gliwice
R323.09.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R426.02.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz