PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1036
91 51 3 150 631-2    PL-PKPC

201Eh-1036 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.06.1995ZNTK Lubań
R325.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R426.06.2015CT Zachodni / CTU Szczecin