PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1035
91 51 3 150 168-5    PL-PKPC

201Eh-1035 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R122.06.1992ZNTK Lubań
R213.09.1995ZNLE Gliwice
R321.06.2000ZNLE Gliwice
R414.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.03.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz