POL-TRANS Rafał Malinowski
LOTOS Kolej

ET22-1034-5331
91 51 3 150 774-0    PL-POLTR

201E-1034-5331 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/117.09.2016TABOR Dębica