POL-TRANS Rafał Malinowski
LOTOS Kolej

ET22-1034-5281
91 51 3 150 773-2    PL-POLTR

201E-1034-5281 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/126.03.2014TABOR Dębica