POL-TRANS Rafał Malinowski
CD Cargo Poland

ET22-5151
91 51 3 150 776-5    PL-POLTR

201E-1034-5151
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/128.05.2014TABOR Dębica
P5/103.08.2018TABOR Dębica