PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1030
91 51 3 150 172-7    PL-PKPC

201Eh-1030 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R106.03.1991ZNLE Gliwice
R223.06.1999ZNTK Lubań
R323.05.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R419.02.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz