PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1028
91 51 3 150 174-3    PL-PKPC

201Eh-1028 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R414.11.2003ZNTK Oleśnica
P4/1 R523.03.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
+++
24.10.2017
INFORMACJA