PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1027
91 51 3 150 175-0    PL-PKPC

201Eh-1027 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R106.04.1993ZNLE Gliwice
R224.06.1996ZNLE Gliwice
R323.08.2001ZNTK Oleśnica
R424.01.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R511.03.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz