PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1026
91 51 3 150 176-8    PL-PKPC

201Eh-1026 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R209.10.1996ZNLE Gliwice
R318.12.2001ZNTK Poznań
R423.04.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R525.03.2019CT Zachodni / CTU Szczecin