PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1025
91 51 3 150 177-6    PL-PKPC

201Eh-1025 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R103.11.1991ZNLE Gliwice
R213.04.1995ZNTK Lubań
R318.01.1999ZNTK Oleśnica
R422.03.2006CM Szczecin
P4/2 R521.09.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz