PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1024
91 51 3 150 178-4    PL-PKPC

201Eh-1024 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.06.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R424.05.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R522.12.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz