PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1022
91 51 3 150 180-0    PL-PKPC

201E-1022 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.06.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R430.01.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.