PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1021
91 51 3 150 181-8    PL-PKPC

201E-1021 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.02.1992ZNLE Gliwice
R214.11.1995ZNTK Lubań
R303.03.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R425.05.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz