PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1020
91 51 3 150 182-6    PL-PKPC

201E-1020 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.05.1993ZNLE Gliwice
R217.06.1996ZNTK Oleśnica
R315.11.2000ZNTK Oleśnica
R406.10.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R526.11.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz