PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1018
91 51 3 150 184-2    PL-PKPC

201E-1018 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.08.2001ZNTK Oleśnica
R421.08.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R528.01.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz