PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1017
91 51 3 150 185-9    PL-PKPC

201E-1017 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R226.03.2002ZNLE Gliwice
R305.03.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R429.06.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz