PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1016
91 51 3 150 186-7    PL-PKPC

201E-1016 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R217.01.2000ZNLE Gliwice
R329.09.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R421.09.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz