PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1015
91 51 3 150 187-5    PL-PKPC

201E-1015 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R218.12.1995ZNLE Gliwice
R310.04.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R420.03.2019Olkol Oleśnica