PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1014
91 51 3 150 188-3    PL-PKPC

201E-1014 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.12.1992ZNTK Lubań
R219.11.1996ZNTK Lubań
R331.01.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R428.01.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.