PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1011
91 51 3 150 191-7    PL-PKPC

201E-1011 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R110.11.1989ZNLE Gliwice
R212.06.1994ZNTK Lubań
R323.02.1999ZNTK Mińsk Maz.
R418.03.2004ZNTK Poznań
P4/2 R529.04.2015CT Zachodni / CTU Szczecin