PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1008
91 51 3 150 194-1    PL-PKPC

201E-1008 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.04.1999ZNTK Oleśnica
R412.10.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R522.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice