PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1007
91 51 3 150 195-8    PL-PKPC

201E-1007 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R317.12.1999ZNLE Gliwice
R430.11.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R528.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice